گلس لاک،بادوام و مقاوم
نشان برند TEMPERMAX
TEMPERMAXاین عبارت که در برگه راهنمای داخل ظروف نگهدارنده گلس لاک درج شده است، نشان تجاری ثبت شده شرکت گلس لاک برای معرفی خاصیت متمایز و منحصر بفرد مقاومت بالای ظروف شیشه ای گلس لاک، در برابر ضربه و تغئیر دمای ناگهانیست

با اعمال این تکنولوژی بر روی ظروف گلس لاک علاوه بر بهره مندی از مزایای بهداشتی ظروف شیشه ای ، می توان با آسودگی و آرامش ظروف شیشه ای نگهدارنده گلس لاک را برای حمل و نگهداری مواد غذایی استفاده نمود

 
تاريخ تنظيم: چهارشنبه 25 مهر ماه 1397